Apostas Vietna x Taiwan

Composição Vietna - Taiwan

técnico
- H. Thang Nguyen
Escalação inicial
2 V. Hoan Au
8 N. Trong Hoang
16 D. Thanh Trung
15 N. Hai Que
17 V. Thanh Vu
0 C. Phuong Nguyen
6 L. Xuan Truong
0 H. Tuan Tai
14 H. Hung Nguyen
5 T. Dung Bui
Substituições
22 L. Van Thang Le Van Thang
14 D. Dong Tran
0 P. Hong Duy Nguyen
19 N. Tuan Manh
21 V. Toan Nguyen
0 D. Khuong Tran
0 A. Hoang
0 V. Khanh Hoang
técnico
- K. Chen
Escalação inicial
15 Y. Chen
10 C. Lin
0 K. Chun Huang
11 C. Wu
0 Y. Yaki
14 C. Yuan Chan
14 C. Lin
0 P. Wei
0 P. Lee
0 C. Tseng
Substituições
3 T. Chen
13 H. Yen
4 C. Chen
0 T. Hung
0 S. Jiang
0 H. Lee
0 C. Lai
0 C. Huang
0 S. Chen
0 M. Chao
0 D. Su
Chances de 1X2
Site de apostas1X2Bônus oferecidos
1.20 6.00 11.00 50R$
1.20 6.00 11.00 100%

Palpites Vietna - Taiwan

Resultado do palpite
Vietna
Taiwan
Previsões da comunidade:
Palpites
1: Vietna
100%
X: Empate
0%
2: Taiwan
0%
Discussão Vietna - Taiwan
0 Mensagens